Oglas za polaznike X generacije Škole evropskih integracija

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Evropski pokret u Crnoj Gori (EPuCG) uz podršku Fondacije Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora (FOSI ROM), raspisuju OGLAS za polaznike X generacije

ŠKOLE EVROPSKIH INTEGRACIJA

Školu evropskih integracija čine 8 modula u ukupnom trajanju od 4 mjeseca, i buhvata širok spektar teorijskih i praktičnih saznanja iz oblasti evropskih integracija. Nastava se izvodi dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata (uz mogućnost dodatnih predavanja), kao i kroz stručne seminare.

Ugledni predavači i stručnjaci iz zemlje i inostranstva upoznaće polaznike/ce sa istorijatom, ciljevima, razvojem i funkcionisanjem evropskih integrativnih procesa i evropskih institucija, regulativom EU, ekonomskim principima evropskih integracija, evropskom bezbijednošću i mehanizmima zaštite ljudskih prava, različitim iskustvima država članica i regiona, upravljanjem projektima finansiranim iz EU fondova, kao i položajem Crne Gore na putu ka EU.

Pravo učešća imaju kandidati i kandidatkinje čiji su prioritet sticanje novih znanja u pomenutim oblastima i doprinos afirmaciji ideja, značenja i standarda evropskih integracija u Crnoj Gori. Kandidati i kandidatkinje su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju oni/e koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma u vladinom, nevladinom, partijskom, sindikalnom, privrednom, naučnom i kulturnom okviru.

Troškove školovanja pokrivaju organizatori, uz obavezu polaznika/ca da pohađaju najmanje 80% programa. Nakon završene Škole učesnici/e dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje. Za tri najbolja polaznika/ce biće organizovana studijska posjeta institucijama EU u Briselu.

Prijave sa kraćom biografijom slati do 24. septembra 2010, na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za “Školu evropskih integracija”)
Njegoševa 36, 81 000 Podgorica
ili na fax: 020 / 665 112 ili na e-mail: info@cgo-cce.org