Država mora da zaštiti svoje građane i njihova prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da Crna Gora kao građanska država treba da omogući sva prava i slobode svim građanima i građankama, što uključuje i pravo na uživanje sopstvene religije i praktikovanje religijskih običaja…

Država mora da zaštiti svoje građane i njihova prava – (pdf)