Obrazovanjem protiv diskriminacije LGBT populacije

Obrazovanjem protiv diskriminacije LGBT populacije

Gosti/panelisti:
– Aleksandar Sasa ZEKOVIĆ, istraživač kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori
– Marijana LAKOVIĆ, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda
– Predstavnik/ca Ministarstva prosvjete i nauke

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel ce se održati u utorak, 14. decembra 2010.g. od 17h00 do 19h00, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika obavezna je prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327 do petka 10.decembra do 16h.