Reakcija

Reakcija organizacija za ljudska prava povodom nepotrvrđivanja člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandra Saše Zekovića…

Reakcija – (pdf)