Oglas: Škola ljudskih prava – X generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike X generacije

ŠKOLE ZA LJUDSKA PRAVA
– škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse –

Školu čine 3 modula u ukupnom trajanju od dva mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove škole pokriva CGO, uz podršku Norveškog ministarstva inostranih poslova, kroz regionalni projekat obrazovanja o ljudskim pravima na zapadnom Balkanu, a uz obavezu polaznika/ce da pohađa najmanje 80% programa.

Škola ljudskih prava pruža široko teorijsko i praktično znanje o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući ljude da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti.

Nakon završene Škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju aktivisti političkih partija i nevladinih organizacija, mladi lideri/ke i studenti/kinje i pojedinci/ke koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Sa polaznicima će raditi stručni predavači koji će kroz prezentacije, radionice, projekcije filmova i teatar obraditi širok spektar tema iz oblasti ljudskih prava.

Ukoliko želite da saznate, da čujete druge, da razumijete i različite, a otvoreni ste, hrabri, stalo vam je do sredine u kojoj živite i hoćete da doprinesete razvoju kulture ljudskih prava u Crnoj Gori nova Škola ljudskih prava je izbor za vas!

Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do 4. februara 2011, na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za “Školu ljudskih prava”)
Njegoševa 36, 81 000 Podgorica
ili na fax: 020 / 665 112 ili na e-mail: info@cgo-cce.org