Ciklus predavanja o Herbertu Markuzeu

U okviru novog obrazovnog programa Savremene tendencije kritičke misli CGO organizuje

ciklus predavanja o Herbertu Markuzeu
jednom od članova čuvenog Frankfurtskog Instituta za društvena istraživanja,
filozofu, sociologu i političkom teoretičaru

Voditelj ciklusa biće doc. dr Filip Kovačević.
Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svakog četvrtka od 19:30h.
Da biste se prijavili potrebno je da biografiju (CV) i motivaciono pismo pošaljete na e-mail adresu info@cgo-cce.org, najkasnije do 16. februara 2011, do 17h.
Zbog ograničenog broja učesnika/ca molimo Vas da poštujete vremenske rokove za prijavu.