Vidljivi rezultati

Treba raditi na promjeni vladajućeg diskursa, baviti se pojedinačnim problemima a ne velikim, često neizrecivim pričama koje su možda važne sa mitološkog ili nekog drugog stanovišta, ali koje suštinski ne utiču na kvalitet našeg života, već postaju najveća prepreka demokratskom preobražaju Crne Gore…

Vidljivi rezultati – (pdf)