Svaki neuspjeh mora povlačiti odgornosti nadležnih

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da nova Vlada treba pokazati i značajno drugačiji odnos prema pitanju odgovornosti, a posebno kada je riječ o jednoj od najosjetljivijih oblasti: korupciji…

Svaki neuspjeh mora povlačiti odgornosti nadležnih – (pdf)