Potrebna departizacija UCG i preispitivanje pravnih akata koji omogućavaju ostvarenje partikularnih interesa

Centar za građansko obrazovanje (CGO) analizom podataka, u koje je imao uvid, skreće pažnju javnosti da postoje osnovi sumnje da predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Zoran Rašović tokom uspostavljanja nove procedure za izbor rektora, u periodu od novembra 2010. godine do danas nije imao javni interes kao vodeći u kreiranju ove odluke…

Potrebna departizacija UCG i preispitivanje pravnih akata koji omogućavaju ostvarenje partikularnih interesa – (pdf)