Dekoncentracija funkcija je put ka demokratizaciji

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva premijera Lukšića da se povuče sa mjesta predsjednika Savjeta za privatizaciju i time da konkretan doprinos dekoncentraciji funkcija u cilju stvaranja pretpostavki za uspostavljanje suštinske kontrole rada tog tijela…

Dekoncentracija funkcija je put ka demokratizaciji – (pdf)