Do kad će se tolerisati nezakonite radnje na UCG?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas podnio Prosvjetnoj inspekciji Zahtjev za preispitivanje zakonitosti i usklađenosti akta. Zahtjev se odnosi na zakonitost i usklađenost Pravilnika o proceduri i rokovima izbora, postupku prestanka funkcije i razrješenja rektora Univerziteta CG sa važećim Statutom…

Do kad će se tolerisati nezakonite radnje na UCG? – (pdf)