Ispunjavanja evropskih zahtjeva se ne može svesti na formu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je poslao svoje sugestije vezano za reformu pravosudnog sistema u Crnoj Gori u kontekstu preporuka iz Mišljenja Evropske komisije Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore. Iste su prethodno u pisanoj formi dostavljene i nadležnom Ministarstvu za vanjske poslove i evropske integracije, tokom trajanja javne rasprave o Nacrtu Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz Mišljenja EK. Istovremeno, CGO je obavijestio Odbor da neće uzeti učešća u konsultativnom saslušanju na koje je pozvan za 4.marta 2011…

Ispunjavanja evropskih zahtjeva se ne može svesti na formu – (pdf)