Propuštena šansa za povratak integrtiteta i ugleda

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava protest zbog odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (UO UCG) da ponovo imenuje za rektora UCG-a Predraga Miranovića. On je tokom prethodne tri godine svojim nemiješanjem u posao značajno uticao na ukupno urušavanje ugleda UCG-a. Danas se UCG prepoznaje kao visoko koruptivna institucija, predmet svakodnevnih skandala, a brojni njeni čelnici su akteri krivičnih prijava koje se odnose na različite segmente koruptivnih radnji, od kupovine ispita do načina rješavanja stambenih pitanja…

Propuštena šansa za povratak integrtiteta i ugleda – (pdf)