NSEI mora početi da daje rezultate

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da je obaveza svih organa kojima su u mandatu evropski poslovi kontinuiran i stručan rad. U tom kontekstu je teško ne primijetiti neaktivnost jednog od tijela koje je mapirano među najznačajnijima u ovom poslu – Nacionalnog savjeta za evropske integracije (NSEI), posebno u procesu ispunjavanja sedam uslova za dobijanje datuma pregovora sa EU…

NSEI mora početi da daje rezultate – (pdf)