Reforme iza zatvorenih vrata

Otvoreno pismo CGO-a upuceno rektoru UCG-a Predragu Miranoviću, sa zahtjevom
da sjednice Senata kojim predsjedava, otvori za javnost…

Reforme iza zatvorenih vrata – (pdf)