Zakon nije sporan, već njegova primjena

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuju da česte i loše pripremljene izmjene i dopune zakona predstavljaju jedan od najvećih neprijatelja vladavine prava, naročito ako se rade bez prethodne analize efekata i problema u primjeni važećeg zakona…

Zakon nije sporan, već njegova primjena – (pdf)