Tajne javnog servisa

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog netransparentnosti poslovanja javnog servisa RTCG, koji se direktno finansira od novca poreskih obveznika i shodno tome građani imaju puno pravo da budu cjelovito i detaljno informisani o načinu i svrshi utroška sredstava…

Tajne javnog servisa – (pdf)