Da li će se rukovodstvo UCG opredijeliti za kvalitet ili kvantitet?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pred sjednicu Senata Univerziteta Crne Gore, zakazanu za sjutra (7.jul) apeluje na članove Senata da odbiju kao neosnovane zahtjeve pojedinih fakulteta za prekobrojnim upisom studenata. CGO poziva i uprave fakulteta da dosljedno poštuju odluku o avgustovskom ispitnom roku, što sada nije slučaj, jer je CGO primio veći broj prijava od studenata koje ukazuju od odstupanja od ove odluke…

Da li će se rukovodstvo UCG opredijeliti za kvalitet ili kvantitet? – (pdf)