Kome studenti da se obrate u ostvarivanju svojih prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) upozorava da studenti Pravnog fakulteta (PF) Univerziteta Crne Gore (UCG) ne mogu dobiti informaciju da li mogu ostvariti svoja prava zagarantovana Statutom UCG-a, te Ugovorom o studiranju jer ne mogu dobiti diplomu, a mnogi ni uvjerenje o diplomiranju…

Kome studenti da se obrate u ostvarivanju svojih prava – (pdf)