Istinska briga o marginalizovanim grupama umjesto samopromocije Vlade

Centar za anti-diskriminaciju “Ekvista” i Centar za građansko obrazovanje (CGO) konstatuju da je odluka Vlade Crne Gore o obrazovanju Savjeta za zaštitu od diskriminacije donijeta netransparentno i bez konsultacija sa civilnim društvom…

Istinska briga o marginalizovanim grupama umjesto samopromocije Vlade – (pdf)