Evropa i ja

Omladinska grupa Centra za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za izbor najbolje fotografije na temu:

EVROPA I JA

Evropa i ja je konkurs za najbolju fotografiju koja će na originalan način predstaviti prisustvo onog što mladi ljudi u Crnoj Gori prepoznaju kao evropske vrijednosti, standarde ili naslijeđe. Fotografija može da bude bilo koji vaš pogled za koju smatrate da predstavlja simbol neke od vrijednosti na kojima se EU temelji, kao što su: sloboda, tolerancija, poštovanje ljudskih prava, demokratija, solidarnost, rodna ravnopravnost, vladavina prava i briga o zaštiti životne sredine, a čije prisustvo prepoznajete u sredini u kojoj živite.

Pravo učešće na konkursu imaju srednjoškolci/ke i studenti/kinje sa teritorije Crne Gore. Svi učesnici/e konkursa mogu poslati najviše tri svoje fotografije. Uz fotografiju se prilažu: podaci o autoru/ki (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail, naziv srednje škole/fakulteta) i izjava da je fotografija autorsko djelo pošiljaoca koje do sada nije objavljivano.

Odluku o izboru najboljih fotografija, koja će biti konačna, donijeće stručni žiri na osnovu nekoliko osnovnih kriterijuma (tema, ideja, razrada i tehnika). Slanjem fotografija na konkurs, autori/ke automatski prihvataju uslove ovog konkursa, kao i korišćenje datih fotografija od strane Omladinske grupe CGO-a u nekomercijalne svrhe promocije projekata.

Vaše digitalne fotografije, širine minimum 3000pixela (duža strana), u punoj rezoluciji, možete poslati na mail og@cgo-cce.org najkasnije do 9. novembra 2011.

Žiri će u prvom krugu odabrati 50 polufinalnih fotografija, a u drugom krugu 10 od kojih će 3 najbolje dobiti  novčane nagrade:

  • Prva nagrada 300 EUR
  • Druga nagrada 200 EUR
  • Treća nagrada 100 EUR

Deset fotografija sa najviše glasova žirija, uključujući i tri pobjedničke, biće izrađene u vidu razglednica i poslate na adrese najvažnijih institucija Evropske unije. Svih pedeset fotografija iz prvog kruga biće izložene na trodnevnoj izložbi i predstavljene našoj javnosti. Otvaranje izložbe je planirano za 30. oktobar 2011. u Podgorici kada će i autorima/kama najboljih fotografija biti uručene nagrade.

Za detaljne informacije i pojašnjenje propozicija konkursa možete se obratiti Centru za građansko obrazovanje na broj 020/ 665-112 ili na email: info@cgo-cce.org