Uvesti programe stažiranja na fakultete

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da je povećanje stepena neformalnog obrazovanja u toku studija ključni preduslov za uključenje budućih generacija u proces evropeizacije i demokratizacije Crne Gore. Danas, na kompetitivnom evropskom tržištu rada, nije dovoljno samo posjedovati indeks sa dobrim ocjenama, već se traže određene kompetencije i vještine. A da bi se iste stekle, potreban je praktičan rad u toku studija, a toga u našem visokoškolskom obrazovnom sistemu nema, osim u slučaju fakulteta koji se bave turizmom, mada i to se svodi na potpisivanje jednog papira a nerijetko praksa ni kod tih studenata ne postoji...

Uvesti programe stažiranja na fakultete – (pdf)