Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala zahtijeva više od političkog priznanja postojanja problema

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da izrada i usvajanje strateških dokumenata, kao i izgradnja institucija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala predstavlja potreban osnov da ta borba dobije konkretne i mjerljive rezultate...

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala zahtijeva više od političkog priznanja postojanja problema – (pdf)