Glasovi margine

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Heinrich Böll fondacija, u okviru Festivala filma o ljudskim pravima “Ubrzaj”, organizuju panel diskusiju na temu

GLASOVI MARGINE

Panelisti/kinje:

  • Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda
  • Janko Ljumović, producent i direktor Crnogorskog narodnog pozorišta
  • Paula Petričević, predavačica na Ženskim studijama, Anima
  • Danilo Marunović, reditelj i autor spota «Mi smo dio ekipe!»
  • Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor LGBT Forum Progres

Panel će se održati u srijedu, 14. decembra 2011. od 16h00 do 17h00, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika obavezna je prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327