Među maskama

Veliki bi napredak u 2012. godini, poslije osvajanja ove slobode govora o svemu i svakome bez opterećenja činjenicama, a uz mnogo prigodnih interpretacija, bilo i saznanje ko čije interese zastupa, ko kakvu ličnu i političku ambiciju ima, ko se kakvim sredstvima služi i kako se sve to finansira…

Među maskama – (pdf)