Korijeni demokratije: Evropa i Balkan, London

U okviru transevropskog festivala kulture, umjetnosti i politike, koji se održava u 14 evropskih gradova u organizaciji londonske organizacije Evropske alternative predstavnici civilnog sektora u Crnoj Gori su predstavili političku i situaciju u NVO sektoru…

Korijeni demokratije: Evropa i Balkan, London – (pdf)