Skupština Crne Gore: javne nabavke i ugovorene usluge

Projekti «Koliko, što i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju kroz javne nabavke?» i «Sa kim i za koje svrhe se ugovara i plaća novcem poreskih obveznika?» osmišljeni su u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Odgovornost i transparentnost vlasti sa ciljem da doprinesu podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne… »

Occupy Montenegro

Koliko krugova okupacije trenutno živi u Crnoj Gori? Koje sve «okupatore» treba da savladamo da bi postali slobodno društvo? Koliko u tome sami sebi možemo pomoći, kao pojedinci i kao društveni subjekti, a koliko nam u tome može pomoći proces pregovaranja sa EU?… Occupy Montenegro – (pdf)

Počele pripreme za III Festival filma o ljudskim pravima “Ubrzaj” 2012

Centar za građansko obrazovanje (CGO), organizator Filmskog festivala ljudskim pravima „Ubrzaj“ i Mladen Vušurović, direktor produkciono distributerske d.o.o. Tricontinental Cetinje i selektor-direktor Međunarodnog festivala dokumentarnog filma „Beldocs“ potpisali su Memorandum o saradnji, s primarnim ciljem uspostavljanja saradnje i razvoja na polju prenosa iskustva, znanja i vizije razvoja Filmskog festivala ljudskim pravima „Ubrzaj“… Počele pripreme za… »

NVO će budno pratiti proces sprovođenja reformi u oblastima koje čine pregovaračko poglavlje 23

Na inicijativu i u koordinaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) formirana je Koalicija nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru poglavlja 23. Dugoročni cilj djelovanja Koalicije je doprinos ostvarivanju osjetnog poboljšanja života građana i građanki Crne Gore… NVO će budno pratiti proces sprovođenja reformi u oblastima koje čine pregovaračko poglavlje 23 – (pdf)