Panel diskusija: Suočavanje sa budućnošću – zašto je vrijeme za REKOM?

Centar za građansko obrazovanje ispred Koalicije za REKOM organizuje

PANEL DISKUSIJU na temu
SUOČAVANJE SA BUDUĆNOŠĆU – ZAŠTO JE VRIJEME ZA REKOM?

Gosti/panelisti:
Žarko PUHOVSKI, profesor Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
Tea GORJANC PRELEVIĆ, izvršna direktorka, Akcija za ljudska prava
Dragoljub Duško VUKOVIĆ, novinar

Moderatorka panela je Mirela Rebronja, koordinatorka programa CGO-a

Panel će se održati u četvrtak, 18. oktobra 2012. od 17h00 do 19h00, u konferencijskoj sali hotela Podgorica, u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 112