Dug put do tolerantnog društva

Povodom Međunarodnog dana tolerancije – 16.novembra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da pozove sve društvene subjekte na veći stepen otvorenosti, razumijevanja i uzajamnog poštovanja…

Dug put do tolerantnog društva – (pdf)