Izbori i izborni programi 2012 – suština ili forma?

Izbori i izborni programi 2012 – suština ili forma
PROGRAM konferencije o toku i karakteru izborne kampanje 2012

“Izbori i izborni programi 2012 – suština ili forma?”
PR centar, Podgorica, 29. novembar, 2012.

10h00 Registracija učesnika
10h10 Pozdravna riječ i uvodna izlaganja
Daliborka ULJAREVIĆ, izvršna direktorka, CGO

10h20 Što su građani i građanke Crne Gore imali u izbornoj ponudi 2012. kroz prizmu izbornih programa, i sa koliko uvjerljivosti im je to nuđeno?
Moderator: Boris MARIĆ, Viši pravni savjetnik, CGO
Prof. dr Zoran STOILJKOVIĆ, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Goran JEVRIĆ, član Izvršnog odbora, Demokratska partija socijalista, koalicija DPS-SDP-LP
Predstavnik/caDemokratskog fronta
Aleksandar DAMJANOVIĆ, član Glavnog odbora, Socijalistička
narodna partija
Azra JASAVIĆ, potpredsjednica, Pozitivna Crna Gora
Kemal ZORONJIĆ, član Predsjedništva, Bošnjačka stranka

11h10 Diskusija
12h00 Pauza (kafa, čaj, voda)
12h15 Ko nas je i kako informisao u izbornoj kampanji: partije ili mediji? Koji su principi medija o izvještavanju tokom kampanja, a koji izazovi?
Moderatorka: Daliborka ULJAREVIĆ, izvršna direktorka, CGO
Marina VUKOVIĆ, urednica RTCG 1, RTCG
Vladan MIĆUNOVIĆ, glavni i odgovorni urednik, TV Vijesti
Srđan KUSOVAC, glavni i odgovorni urednik, Pobjeda
Rajka RAIČEVIĆ, urednica političke rubrike, Dan
Draško ĐURANOVIĆ, glavni i odgovorni urednik, Portal Analitika

13h00 Diskusija
13h45 Završne napomene i zaključci
Prof. dr Zoran STOILJKOVIĆ, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Daliborka ULJAREVIĆ, izvršna direktorka, CGO

14h00 Ručak