Policija, tužilaštvo i sud da se bave korupcijom na UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je zadovoljan konačnim najavama predsjednika Upravnog odbora UCG Duška Bjeliceda će se sprovesti kontrola nad radom svih univerzitetskih jedinica, kao što se to nedavno dogodilo na Pravnom fakultetu. Ipak, CGO insistira na nepristrasnosti i sveoubuhvatnosti tog procesa, a što uključuje kontrolu rada Pravnog fakulteta od školske 2008/2009, kao i istovremene kontrole na svim drugim jedinicama od strane za to formiranih komisija, kao i nadležnih inspekcijskih organa…

Policija, tužilaštvo i sud da se bave korupcijom na UCG – (pdf)