Otvorene ideje za Crnu Goru

Ako ste otvoreni i spremni za konstruktivnu razmjenu mišljenja, predlažemo novi način da se uključite u važne procese u našem društvu!

Učinite to kroz radionice NVO Centar za građansko obrazovanje, u okviru projekta „Otvorene ideje za Crnu Goru”

U prvoj fazi ovog projekta osluškujemo glas građana/ki o problemima u zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, državnoj upravi, upotrebi javnih resursa, nezaposlenosti mladih i borbi protiv korupcije.

Ko može biti učesnik/ca ovih radionica? Što nudimo? Kako se prijaviti?

Neophodno je da ste stariji od 18 godina. Pored toga, važno je da svoje probleme učinite vidljivim i rješivim, oslanjajući se na moć interneta, mobilne tehnologije i društvenih mreža.

Ukoliko želite da razgovaramo, dođite na naše radionice:

16.12.2012:
Herceg Novi – 10h30
Budva – 15h00

17.12.2012:
Cetinje – 10h30
Podgorica – 15h00

18.12.2012:
Kolašin – 12h00

19.12.2012:
Pljevlja – 12h00

Ovo je vaša prilika da predložite inovativna rješenja za neke od problema u lokalnoj zajednici i društvu. Ukoliko želite da učestvujete na Hakatonu koji će se održati naredne godine, kandidujte svoju ideju preko internet stranice www.otvoreneideje.me.

Učestvovanjem na Hakatonu dobijate priliku da realizujete ideju i da se takmičite za zanimljive nagrade!

Prijavite se tako što ćete ime, prezime, broj telefona, i email adresu poslati na nikola@cgo-cce.org ili damir@cgo-cce.org, a mi ćemo vam se javiti u vezi sa ostalim potrebnim detaljima.

Projekat „Otvorene ideje za Crnu Goru” sprovode NVO Centar za građansko obrazovanje, NVO Mogul i NVO 35mm, uz podršku Kancelarije UNDP u Crnoj Gori.