Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO), ispred Koalicije za ravnopravnost KORAK,
u okviru projekta Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima
u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu raspisuje

KONKURS
za podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinose borbi protiv diskriminacije i da promovišu ravnopravnost, na engleskom jeziku, možete dostaviti do 30. april 2014, a o rezultatima konkursa bićete obaviješteni okvirno do 10.maja 2014. Potpisivanje ugovora biće obavljeno nakon objavljivanja rezultata. Projektne aktivnosti se moraju završiti do 10.septembra 2014. Finansijski i narativni izvještaji o sprovedenom projektu moraju se dostaviti do 20. septembra 2014.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Application form i Budget template. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljne smjernice Guidelines.

Prijave (popunjeni aplikacioni formular i budżet), zajedno sa pratećom neophodnom konkursnom dokumentacijom, treba poslati na adresu: info@cgo-cce.org, sa naznakom „Project proposal under the call Civil Society Networking on Critical Human Rights Values in Serbia, Montenegro and Kosovo, EIDHR/2011/162, Europe Aid/131085/C/ACT/Multi”, a štampanu verziju na adresu: Centar za građansko obrazovanje (CGO), Njegoševa 36/I, 81 000 Podgorica. U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na info@cgo-cce.org, najkasnije do 25. aprila 2014.

Koalicija za ravnopravnost KORAK je, zahvaljujući podršci Evropske komisije, obezbijedila sredstva za podršku manjim projektima u ukupnom iznosu od 15, 000 EUR, pri čemu je minimalni iznos koji se može dodijeliti za pojedinačne projekte 3, 000 EUR a maksimalni iznos je 4, 000 EUR. Budžet projekta mora da bude usklađen sa projektnim aktivnostima.

KORAK je koalicija nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova, osnovana sa ciljem da se bori protiv diskriminacije na regionalnom nivou, a čine je Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža i Gej strejt alijansa iz Srbije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) i LGBT Forum Progres iz Crne Gore, Fond za humanitarno pravo Kosovo i Inicijativa mladih za ljudska prava sa Kosova. Više o Koaliciji za ravnopravnost KORAK možete pronaći na: http://korak-hapi-step.eu/ .

korak_baner-01