Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori iz oblasti ljudskih prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO),
u okviru projekta „Ubrzajmo ljudska prava!” raspisuje

KONKURS
za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori
iz oblasti ljudskih prava

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinose jačanju uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u Crnoj Gori, te podršci mirnom usklađivanju grupnih interesa, kao i konsolidovanju učešća i predstavljanja građana/ki u političkom životu, možete dostaviti do 20. maja 2014.

Na konkurs se mogu prijaviti OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • da je OCD registrovana kao udruženje građana najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa;
  • da ima sjedište u Crnoj Gori;
  • da je direktno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerom (ukoliko su predviđeni projektom), a ne da nastupa kao posrednik.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljne Vodič. Konkursni materijal nalazi se na sajtu CGO-a: www.cgo-cce.org

unnamed

Za OCD čiji projekti budu podržani, pripremljen je šestodnevni program jačanja kapaciteta u oblasti ljudskih prava i upravljanja projektima, koji će doprinijeti uspješnijoj realizaciji njihovih projekata. Takođe, svim OCD čiji projekti budu podržani pružaće se kontinuirana savjetodavna podrška iz oblasti upravljanja projektom.
Radi detaljnijeg predstavljanja konkursa, biće organizovane tri informativna sastanka, i to po sljedećem rasporedu:

25. april 2014 – Podgorica
28. april 2014 – Berane
30. april 2014 – Tivat

Kompletne prijave (popunjeni prijavni formular, budżet i matricu logičkog okvira), zajedno sa pratećom neophodnom konkursnom dokumentacijom, treba poslati na adresu: info@cgo-cce.org, sa naznakom – Za konkurs „Ubrzajmo ljudska prava!” – a štampanu verziju na adresu: Centar za građansko obrazovanje (CGO), Njegoševa 36/I, 81 000 Podgorica. U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na info@cgo-cce.org, najkasnije do 10. maja 2014.

CGO je, zahvaljujući podršci Delegacije EU u Crnoj Gori, obezbijedio sredstva za podršku manjim projektima u ukupnom iznosu od 50, 000 EUR, pri čemu je minimalni iznos koji se može dodijeliti za pojedinačne projekte 5, 000 EUR a maksimalni iznos je 8, 000 EUR. Ukoliko je riječ o partnerskim projektima maksimalni finansijski iznos je 12, 000 EUR.

Projekat “Ubrzajmo ljudska prava!” realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Građanskim inicijativama (GI), a finansira ga Evropska unija