Završena obuka za novinare/ke u oblasti razvoja tehnika za izvještavanje u slučajevima kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Građanskim inicijativama (GI), u okviru realizacije projekta „Ubrzajmo ljudska prava“, podržanog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, organizovao je od 9. do 11. januara 2015. obuku za novinare/ke u oblasti razvoja tehnika za praćenje u slučajevima kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Cilj obuke bio je da se mladi novinari/ke bliže upoznaju sa postojećim zakonodavnim i institucionalnim okvirom zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori, obavezama koje se preuzete u okviru procesa evropskih integracija, praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i sa procedurom, mehanizmima i instrumentima za praćenje slučajeva kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori i medijsko izvještavanje o istima.

cgo-cce-seminar-novinari (1)

Predavači su bili stručnjaci/kinje iz oblasti ljudskih prava i medija, ali i predstavnici/e organizacija i pojedinci/ke čija prava se krše i koji su kroz lične primjere osvijetliti način na koji se ova pitanja tretiraju u crnogorskom društvu. Novinarima/kama, iz redakcija dnevnih listova “Vijesti”, “Pobjeda” i “Dan” i studentskog radija “Krš”, koji su uspješno završili obuku sertifikati će biti uručeni na završnoj konferenciji projekta Ubrzajmo ljudska prava.

Projekat Ubrzajmo ljudska prava, u okviru kojeg se sprovodi obuka za novinare, ima za cilj jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u Crnoj Gori, te podršci mirnom usklađivanju grupnih interesa, kao i konsolidovanju političkog učešća i zastupljenosti građana i građanki. Specifični cilj projekta je da se unaprijedi praćenje i zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori kroz pojačano i aktivno učešće organizacija civilnog društva.

Svetlana Pešić, saradnica na programima