Uspostaviti fond za podsticanje medijskog pluralizma

Nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Institut Alternativa (IA) i Goran Đurović, član radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim medijima, iskazuju zadovoljstvo zbog nastavka rada televizije „Vijesti“.

Uplaćivanjem poreskih dugova u skladu sa zakonom, stiču se uslovi da jedina crnogorska privatna televizija sa nacionalnom frekvencijom, nastavi sa radom i pruži dalji doprinos boljem informisanju građana o pitanjima od suštinskog značaja za njihov život.

Vlada Crne Gore dužna je da osigura uslove za razvoj medijskog pluralizma odnosno kvalitetnog informisanja građana Crne Gore o svim pitanjima od javnog interesa. Blokada računa TV Vijesti zbog poreskih dugova je posljedica nedosljedne primjene zakonskih propisa u sferi medija. Vlada je morala blagovremeno djelovati kako bi spriječila godinama prisutnu nelojalnu konkurencija na skromnom marketinško-medijskom tržištu u Crnoj Gori. Televizija „Vijesti“ se na tržištu takmiči sa televizijama koje skoro čitav svoj program proizvode van Crne Gore a emituju u Crnoj Gori, ali i sa RTCG koja se finansira novcem građana, pa i onda kada pravi enormne gubitke. Takođe, televizije čije su matične kuće van Crne Gore godinama ne ispunjavaju zakonom i podzakonskim aktima utvrđene minimalne kvote u sopstvenoj proizvodnji i niko ih godinama nije opomenuo ili zabranio njihov rad shodno zakonu.

TV Vijesti, ali i svi ostali elektronski mediji utemeljeni u Crnoj Gori, su se našli u teškoj situaciji, i zbog toga što Vlada Crne Gore već godinama odbija da konačno stavi u funkciju sredstava namijenjena podsticanju medijskog pluralizama. Grupa NVO je nedavno predložila i rješenja kojima se stvaraju uslovi za funkcionisanje Fonda za podsticanje medijskog pluralizma. U prijedlozima je detaljno razrađen postupak dodjele sredstava emiterima za proizvodnju sadržaja od javnog interesa. Sredstva iz Fonda mogu koristiti elektronski mediji koji imaju odobrenje za rad Agencije, koji pokrivaju određenu lokalnu, regionalnu teritoriju ili djeluju na teritoriji države i koji imaju značajnu sopstvenu produkciju (iznad 25% sopstvene u ukupnoj produkciji). Ovim se osigurava da elektronski mediji koji zaista proizvode program u Crnoj Gori dobiju mogućnost unaprijeđenja svojih sadržaja radi ostvarivanja boljeg informisanja javnosti. Savjet AEM donosi konačnu odluku o raspodjeli sredstava, ali na osnovu prijedloga nezavisnih eksperata. Sam Fond se treba finansirati od nadoknade koju plaćaju pružaoci AVM usluga na zahtjev (kablovski operateri), koji ukupno imaju oko 170,000 korisnika što u predloženom procentu treba da osigura oko 800,000 eura godišnje. Iz drugog izvora, budžeta Crne Gore uz fiksno izdvajanje od 0,005% BDP, moguće je osigurati oko 200,000 eura na godišnjem nivou. Ovaj iznos neće opteretiti budžet Crne Gore a može značajno pomoći bolje informisanje građana o pitanjima od javnog interesa.

Nedavno je pri Agenciji za elektronske medije osnovan Fond za podršku radio stanicama koji se finansira iz takse koja se plaća prilikom registrovanja vozila. Na taj način su TV stanice diskriminisane u odnosu na radijske. Potrebno je osigurati sredstva koja će biti namijenjena i TV stanicama.

Da su Vlada i Agencija za elektronske medije ranije primjenjivali zakone jednako prema svima, veliki broj medija danas ne bi ni funkcionisao a oni koji su značajni za informisanje građana o temama od javnog interesa danas bi bili u boljoj finansijskoj situaciji. Zbog nečinjenja državnih institucija i neprimjenjivanja zakona na isti način prema svima, na udaru su se našli oni od kojih država Crna Gora može da ima korist.

U ime nevladinih organizacija Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Institut Alternativa (IA)

Goran Đurović, član radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenam i dopunama zakona o elektronskim medijima