Vlada bez najave razriješila Operativni tim

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici, iako to nije bilo predviđeno dnevnim redom, de facto razrješila sadašnji Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu (OGP), donoseći novu Odluku o obrazovanju Operativnog tima partnerstva za otvorenu upravu, u kojoj se predviđa izbor novih članova u roku od 30 dana od dana stupanja Odluke na snagu.

Članovi ovog radnog tijela iz civilnog društva prije toga uopšte nisu bili obaviješteni da će im iznenada prestati mandat i da će predstavnici NVO biti ponovo birani putem javnog poziva. Sporna odluka koju je Vlada juče usvojila nikada nije razmatrana na sjednicama Operativnog tima, a i nakon višestrukih upita ka koordinatoru Operativnog tima ostali smo uskraćeni za informaciju ko je ovu odluku sačinio i predložio Vladi na usvajanje, odnsno ko je donio odluku da se postojeći Operativni tim razriješi.

Jedino što su članovi Operativnog tima iz civilnog sektora dobili, kao prilično nemušto objašnjenje, jeste da se ovakva odluka morala donijeti kako bi se obezbijedile pune pravne pretpostavke za nesmetan rad Operativnog tima, te da namjera Vlada navodno nije bila da se razriješe članovi iz civilnog sektora.

Tokom prethodnih šest mjeseci, predstavnici Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za demokratsku tranziciju (CDT), Instituta alternativa (IA) i Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) su u ovoj radnoj grupi volonterski radili na izradi Akcionog plana za unapređenje stanja u oblasti poboljšanja javnih usluga, povećanja javnog integriteta, efikasnije upravljanja javnim resursima, itd, zalažući se za ozbiljne mjere kojima će se značajno promijeniti funkcionisanje državne uprave i predložili na desetine mjera na osnovu kojih je i sačinjena sadašnja radna verzija Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu.

Nakon što je prva verzija Akcionog plana završena, a prve javne konsultacije sprovedene, Vlada je naš rad “oročila” na još mjesec dana, do pred samo finalizovanje Akcionog plana. Na ovaj, krajnje neprimjeren način, Vlada je obezbijedila da neko odradi posao, odnosno da civilni sektor predloži mjere za novi Akcioni plan, a zatim nas isključila iz rada Operativnog tima pred samo usvajanje Akcionog plana. Na taj način, ne bismo mogli da utičemo na krajnji sadržaj Akcionog plana, što bi ostavilo Vladi prostor da ukloni one najproblematičnije mjere sa aspekta političke volje, a da zvanično tvrdi kako je Akcioni plan sačinjen u saradnji sa civilnim sektorom. Ne samo da nas je Vlada na ovaj način onemogućila da utičemo na krajnji izgled i sadržaj Akcionog plana za Partnerstvo za otvorenu upravu, već je i osigurala da ne možemo da pratimo primjenu tog Akcionog plana kroz Operativni tim.

OGP je prestižna globalna inicijativa u kojoj učestvuju 64 zemlje, i u kojoj je obavezna saradnja Vlade i civilnog društva u pripremi plana reformi kojima se unapređuje transparentnost i odgovornost u radu državne uprave.

Boris Marić, Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Milica Kovačević, Centar za demokratsku tranziciju (CDT)
Dina Bajramspahić, Institut alternativa (IA)
Vuk Maraš, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)