Izbjeći diskriminaciju trudnica u Prijedlogu Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Poštovani predstavnici medija,
Poštovani poslanici/e,

Liberalna partija je predložila amandman na Predlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je prethodno usaglašen sa 15 nevladinih organizacija i kojim se predlaže da Fond refundira poslodavcu isplaćenu naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u Crnoj Gori u prethodnoj godini, umjesto jedne prosječne zarade, kako je Vlada predložila.

Apelujemo na crnogorske poslanike i poslanice da glasaju za predloženi amandman i spriječe započeti trend Vlade da ugrožava prava trudnica i porodilja.

Prema članu 41 Predloga zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, iznos koji se refundira poslodavcu je ograničen na svega jednu prosječnu zaradu.

Podsjećamo, visina iznosa koji se refundira poslodavcu je već ograničena na dvije prosječne zarade zaposlenog u državi još 2013. godine, odnosno usvajanjem Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti (član 51, stav 2), uprkos snažnom otporu nevladinih organizacija koje su upozoravale na diskriminaciju trudnica i porodilja koje zarađuju više od dvije prosječne zarade.

Smatramo da je minimalno neophodno iskoristiti navedenu odredbu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti jer je nedopustivo otići korak dalje i dodatno pogoršati položaj zaposlenih trudnica, odnosno ograničiti iznos refundacije na koju poslodavac ima pravo na svega jednu prosječnu zaradu.

Predloženim amandmanom se spriječava diskriminacija žena i “kažnjavanje” trudnica, posebno visoko obrazovanih žena koje zarađuju više od prosječne zarade u državi, a koje su usled održavanja trudnoće privremeno spriječene da rade i stvaranje dodatne barijere prilikom zapošljavanja žena u reproduktivnoj dobi.

Takođe, izjednačava se odnos države prema trudnicama i porodiljama, kao jednako važnim i osjetljivim periodima u životu žene koja se odlučila na materinstvo.
Nadamo se da poslanici i poslanice neće slijediti logiku predlagača prema kojoj uštede u budžetu treba praviti na štetu trudnica i porodilja, te da će zaustaviti trend ugrožavanja njihovih prava.

S poštovanjem,

Ivana Vujović, Juventas
Tea Gorjanc Prelević, Akcija za ljudska prava, HRA
Kristina Mihailović, Udruženje Roditelji
Maja Raičević, Centar za ženska prava
Ljupka Kovačević, ANIMA
Ljiljana Raičević, Sigurna ženska kuća
Aida Perović Ivanović, PRIMA
Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje, CGO
Marina Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, UMHCG
Vladan Golubović, CAZAS
Biljana Zeković, SOS za ženu i djecu žrtve nasilja, Podgorica
Milan Šaranović, Centar za antidiskriminaciju – Ekvista
Danijel Kalezić, Kvir Montenegro
Zlatko Vujović, Centar za monitoring i istraživanje, CeMI
Ana Novaković, Centar za razvoj nevladinih organizacija, CRNVO