Konkurs za najbolji istraživački novinarski tekst u oblasti ljudskih prava

U cilju jačanja uloge medija u promociji ljudskih prava, demokratskih reformi i razvoja antidiskriminacione kulture, kroz aktivno istraživanje i izvještavanje medija o slučajevima kršenja ljudskih prava i diskriminacije građana i građanki, kao i o primjeni politika u ovoj oblasti sa naglaskom na ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23, Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje KONKURS za najbolji novinarski istraživački tekst u oblasti ljudskih prava.

Konkurs je otvoren za novinare svih štampanih medija, agencija i web portala koji su registrovani u Crnoj Gori.

Radovi prispjeli na konkurs moraju biti objavljeni u tokom 2017 i 2018.

Autori mogu konkurisati sa najviše tri teksta, bilo da se prijavljuju sami ili da su predloženi od strane matične redakcije, novinarskih udruženja ili žirija.

Rok za slanje tekstova na konkurs je 31. oktobar 2018, do 17h.

360-stepeni-za-ljudska-prava-konkurs-vizual

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju u elektronskoj formi:

  • kopiju objavljenog teksta, uz jasnu naznaku kad je i gdje tekst objavljen;
  • ime i prezime autora, kontakt telefon i elektronsku adresu;
  • saglasnost autora da se rad prijavljuje za konkurs, ukoliko to ne čini lično.

Prijave se šalju na adresu: info@cgo-cce.org sa naznakom „Prijava na konkurs za najbolji novinarski istraživački tekst u oblasti ljudskih prava“

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Komisija za ocjenu tekstova će izabrati tri najbolja rada kojima će biti dodijeljene novčane nagrade u sljedećim bruto iznosima:

  • I mjesto: 1000 EUR
  • II mjesto: 600 EUR
  • III mjesto: 400 EUR

Nagrađeni tekstovi biće publikovani na sajtu CGO-a i dodatno promovisani kroz socijalne mreže.

Pobjednicima konkursa nagrade će biti uručene 9. novembra 2018, čime ćemo simbolično obilježiti i Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma.

disclaimer-mne