REKOM II konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje

DRUGI KONKURS

ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

U SJEVERNOJ MAKEDONIJI I KOSOVU

 Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za pomirenje u regionu kroz utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, uključivanje civilnog društva i šire javnosti u napore usmjerene ka pomirenju i pamćenju, kao i podršci Inicijativi za REKOM. Vaše prijedloge morate dostaviti na engleskom ili lokalnom jeziku, do 30. maja 2019, a o rezultatima konkursa ćete biti obaviješteni okvirno do 15. juna 2019. Nakon objavljivanja rezultata slijedi potpisivanje ugovora. Projektne aktivnosti moraju biti završene do 31. decembra 2019.

Za prijavu na konkurs, potrebno je ispuniti Prijavni formular i Formular za budžet. Prije popunjavanja ovih formulara, pročitajte detaljne instrukcije – Vodič.

REKOM II konkurs za podršku projekata OCD

Prijave (popunjen prijavni i formular za budžet), zajedno sa potrebnom pratećom dokumentacijom za Konkurs, treba poslati na adresu: recom.call@cgo-cce.org, sa predmetom ‘Prijedlog projekta u okviru poziva Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u EuropeAid/154870/DH/ACT/Multi’. U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na recom.call@cgo-cce.org, najkasnije do 20. maja 2019.

Ukupni budžet koji je opredijeljen za podršku projektima je 100 000 EUR, pri čemu je minimalni iznos po odobrenom projektu 3 000 EUR, a maksimalni 4 000 EUR.

 Projekat Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-usprovodi Fond za humanitarno pravo iz Srbije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) iz Crne Gore, DOCUMENTA – Centar za suočavanje sa prošlošću i Inicijativa mladih za ljudska prava iz Hrvatske, Fond za humanitarno pravo sa Kosova, Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini i Centar za istraživanja i kreiranje politika iz Makedonije.

Koalicija za REKOM zalaže se za osnivanje REKOM-a – Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije od 1. januara 1991. godine do 31. decembra 2001. godine.

Projekat Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u podržava Evropska Unija.