Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj radionici

JAVNI POZIV 

ZA UČEŠĆE NA REGIONALNOJ UMJETNIČKOJ RADIONICI

UMJETNOST ZA SOCIJALNU PROMJENU – POGLED NA KORUPCIJU

U cilju doprinosa borbi protiv korupcije kroz alternativne načine i senzibilizaciji umjetničke zajednice u komunikaciji aktuelnih društvenih izazova, Centar za građansko obrazovanje (CGO) i NVO Za druga pozivaju mlade umjetnike  i studente audio-vizuelnih, dramskih i likovnih umjetnosti da učestvuju na regionalnoj umjetničkoj radionici UMJETNOST ZA SOCIJALNU PROMJENU – POGLED NA KORUPCIJU.

CGO - smjestimo-korupciju-u-muzej

U fokusu aktivnosti i rada na umjetničkoj radionici biće participacija mladih umjetnika i studenata umjetnosti u sagledavanju umjetničkih praksi koje stvaraju važan arhiv društveno angažovane umjetnosti. Rezultat radionice biće razvoj orginalnih autorskih rješenja, umjetničkih radova u različitim medijima koji treba treba da kontekstualiziju percepciju, uzroke i posljedice koruptivnih praksi u svim društvenim i političkim aspektima i da ponude inovativan pogled koji utiče na javno mnjenje i senzibilizaciju o štetnosti korupcije na ukupan društveni razvoj.

Radionica će trajati tri dana (preliminarni datumi su od 29. do 31.oktobra 2019.godine). Organizator obezbijeđuje troškove puta, smještaja i boravka, kao i bazičnih materijala potrebnih za rad umjetnika tokom trajanja radionice. Ugledni predavači i mentori će moderirati rad, dinamiku aktivnosti, kao i disperziju radova koji će nastati.

Rok za prijavu na javni poziv je 23. oktobar 2019, do 15h.

Za prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju u elektronskoj formi:

  • ime i prezime autora, kontakt telefon i elektronsku adresu;
  • kratku biogafiju (sa posebnom osvrtom na radove ili aktivnosti u ovoj oblasti, ako ih je bilo);
  • prijedlog potrebnog materijala za rad tokom trajanja regionalne umjetničke radionice.

Prijave se šalju na adresu: info@cgo-cce.org sa naznakom „Prijava na javni poziv za regionalnu radionicu“. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Svi radovi sa regionalne umjetničke radionice biće prezentovani na projektnom sajtu, kao integralni dio projekta, ali i kao izraz angažovane umjetnosti koja svojim specifičnom izrazom može na jedinstven način osvijetliti brojne društvene probleme i inspirisati druge slične umjetničke intervencije.

Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj radionici o komuniciranju korupcije kroz vizuru umjetnika raspisan je u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja, NVO UL Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije i Ministarstvom javne uprave. Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.