Škola ljudskih prava – XXIV generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

raspisuje OGLAS za polaznike XXIV generacije

ŠKOLE LJUDSKIH PRAVA

– škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse –

Ako si srednjoškolac/ka, želiš da učiš o ljudskim pravima, upoznaš se i družiš sa vršnjacima/kinjama, proširiš i razmijeniš iskustva sa drugim mladim ljudima motivisanim da se aktivno angažuju u rješavanju problema sa kojima se društvo suočava, smatraš da nemaš dovoljno informacija i želiš da stekneš znanja i izgradiš vještine aktivnog učešća u zagovaranju i promociji ljudskih prava u svojoj školi i sredini u kojoj živiš, onda je Škola ljudskih prava pravo mjesto i prilika za tebe!

Cilj Škole ljudskih prava je da kroz intenzivan višednevni kurs – predavanja, radionice, forum teatar, projekcije filmova – pruži učesnicima/cama znanja o konceptu ljudskih prava, počev od istorijata ideje ljudskih prava, razvoju ljudskih prava kroz generacije, kulturi ljudskih prava, principima demokratije, tolerancije, solidarnosti, nenasilne komunikacije, zakonodavnom okviru i institucionalnim mehanizmima koji stoje na raspolaganju građanima/kama kao sredstva zaštite ljudskih prava i zaštite od diskriminacije sa fokusom na marginalizovanu LGBTI zajednicu.

Škola, pored širokog teorijskih i praktičnog znanja o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući mlade da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti. Nakon završene Škole učesnici/e dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Ko može da se prijavi za Školu ljudskih prava?

Redovni učenici/ce srednjih škola sa područja cijele Crne Gore.

Kako se prijaviti za Školu ljudskih prava?

Popunjavanjem prijave i slanjem iste na e-mail na info@cgo-cce.org, sa naznakom „Za Školu ljudskih prava, XXIV generacija“.

Rok za slanje prijava je 10. februar 2020. godine.

Škola je besplatna za odabrane polaznike/ce, što znači da troškove putovanja, hrane, smještaja, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program snosi CGO, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Detaljne informacije o programu Škole dobiće oni kandidati/kinje koji budu pozvani na Školu poslije procesa selekcije a na osnovu evaluacije prijava.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na info@cgo-cce.org ili na broj telefona 020 228 479.