Mladi aktivisti u posjeti CGO-u i Ministarstvu sporta i mladih

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je organizovao jednodnevnu studijsku posjetu mladih aktivista, srednjoškolaca iz cijele Crne Gore, u Podgorici i sastanak sa direktorom Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih, Nenadom Koprivicom, kao i sa izvršnom direktorkom CGO-a, Daliborkom Uljarević.

Mladi aktivisti u posjeti CGO-u i Ministarstvu sporta i mladih

Mladi aktivisti su prethodno učestvovali na Školi omladinskog aktivizma, gdje su izučavali koncepte, modalitete i prakse omladinskog aktivizma, kao i mehanizme zaštite ljudskih prava, osnove komunikacije, liderstva, javnih politika i zagovaranja, itd. Studijska posjeta je prateća aktivnost Škole omladinskog aktivizma a sa ciljem upoznavanja sa radom Ministarstva sporta i mladih u dijelu omladinskih politika i napora koje ovo Ministarstvo ulaže u poboljšanje položaja mladih u Crnoj Gori.

„Primjer mladih koji su se angažovali kroz ovaj i slične projekte je najbolji dokaz da mladi imaju izbor i mogućnosti, i da samo od njih zavisi da li će iskoristiti šanse koje im se nude. Projekat je pokazao da mladi žele da budu dio rješenja i da su spremni da se angažuju u rješavanju problema koje identifikuju u svojim zajednicama, istakao je Nenad Koprivica u razgovoru sa mladim aktivistima.

U okviru studijske posjete, organizovana je i dodjela diploma polaznicima Škole omladinskog aktivizma u CGO-u a diplome im je uručila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a. Vitalnost jednog društva i potencijal da izvede uspješnu demokratsku transformaciju mjeri se i po spremnosti i motivisanosti mladih da učestvuju u donošenju odluka i oblikovanju javnih politika. Na žalost, u Crnoj Gori mladi nijesu ni dovoljno ni adekvatno uključeni u ove procese, oni su donosiocima odluka i dalje samo dio predizborne retorike i kasniji kadrovski dekor. To ima svoj izraz u svi vidljivijoj krizi evropeizacije našeg društva. Zato me raduje svaki put iznova kad vidim mlade koji ovakvo stanje ne prihvataju i koji žele da kroz aktivistički angažman doprinesu društvenoj promjeni jer jedino tako i možemo zadržati najvalitetnije mlade ljude i mijenjati se na bolje“, navela je ona tom prilikom.

Razgovorajući o perspektivama i budućnosti mladih u Crnoj Gori, učesnici Škole omladinskog aktivizma podijelili su svoja zapažanja. Tako je Radovan Vojinović iz Gimnazije „Stojan Cerović“ iz Nikšića ocijenio: „Ovaj projekat za mene predstavlja još jedan vid edukacije koja me je ubijedila da Crna Gora raspolaže kapacitetima u vidu mladih ljudi koji se aktivno bore kako za sebe tako i za cijelo društvo i da svojim znanjem nastavljaju da pokazuju da je Crna Gora na odličnom putu da postane zemlja u kojoj glas mladih zaista vrijedi“. Martina Labović iz srednje mješovite škole „Braća Selić“ iz Kolašina naglašava: „ Zadovoljstvo je učestvovati u ovakvim projektima gdje imamo priliku da iznesemo svoje stavove, mišljenja, razmijenimo znanja i steknemo nova iskustva. Moja poruka svim svim vršnjacima da se bore za svoj glas je da nastave da se usavršavaju i budu primjeri omladinskog aktivizma“.

Mladi aktivisti u posjeti CGO-u i Ministarstvu sporta i mladih

Diplome za uspješno pohađanje Škole omladinskog aktivizma dobilo je 25 srednjoškolaca/ki: Advan Kardović, Amil Kalender, Amina Bahović, Anja Filipović, Anđela Pantović, Biljana Vuković, Daris Kajević, Dubravka Šćekić, Dušan Šestović, Irina Vukadinović, Jovana Rečević, Konstantin Vukić, Matija Svorcan, Marko Jelovac, Marko Perišić, Marko Martinović, Martina Labović, Milica Bojović, Milica Pavlović, Nađa Srdić, Natalia Orlandić, Nemanja Čabarkapa, Pajo Vasović, Radovan Vojinović i Sara Avramović.

Škola omladinskog aktivizma i prateća studijska posjeta organizuju se u okviru projekta (RE)aktivator koji CGO sprovodi uz podršku Ministarstva sporta i mladih. Opšti cilj projekta je doprinos kreiranju informativnih i obrazovnih programa koji promovišu i osnažuju aktivizam mladih i daju mapu puta za njihovo učešće u procesima kreiranja javnih politika i donošenja odluka koje su od direktnog značaja za njih.

Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvo