Crnogorski festival filma o ljudskim pravima – Ubrzaj 2011

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autor: CGO

Godina izdanja: 2011.


Drugi put za redom Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizuje Festival "lma o ljudskim pravima “Ubrzaj” koji se održava od 10. do 15. decembra, 2011. u KIC “Budo Tomović” i Crnogorskom narodnom pozorištu, kao i prostorijama samog Centra za građansko obrazovanje.

Fokusirajući različite aspekte kompleksnog korpusa ljudskih prava, sa istom idejom “izvođenja” ove problematike iz učionica, sudnica, parlamenta i zakonskih dokumenata, i njenog treperavog otjelovljenja u svjedočenjima skoro hipnotišućih pokretnih slika, otvaramo drugu godinu jednog drugačijeg bavljenja tom zahtjevnom tematikom. Ova vrsta tematskog festivala uvijek predstavlja hrabru avanturu kroz koju se gledaoci/teljke izlažu neposrednosti kojom dokumentarni film zahvata u živote ljudi, ma kako daleki i nesusretljivi oni možda bili, ali, takođe i neposrednosti kojom životi ovih ljudi zahvataju u naš vlastiti, mijenjajući nas i otvarajući za nova iskustva i šireći granice našeg razumijevanja.