Alternativne sankcije – od kazne do reintegracije

O publikaciji

Autor: Milorad Marković

Godina izdanja: 2019.


Reformu krivičnog i krivično-procesnog zakonodavstva intezivno je pratila i reforma sistema izvršenja krivičnih sankcija. Čini se da je taj simultani proces posve prirodan i očekivan. Naslonjena na talas savremenog pristupa kaznenoj politici i izvršenju krivičnih sankcija i mjera, reforma zakonodavstva je u najvećoj mjeri bila upućena modalitet alternativnog rješavanja krivičnih postupaka, ali i na alternativnom pristupu izvršenju krivičnih sankcija i mjera.

Nužnost razvoja kroz reformu podrazumijeva stalno preispitivanje učinjenog kao osnovu za punu realizaciju planiranog i uspostavljanje sistema. Izgradnja sistema izvršenja alternativnih krivičnih sankcija, uz reformu izvršenja kazne zatvora kroz tretman osuđenika, ukazala je na potrebu sagledavanja učinjenog u periodu 2015 – 2018. godine. U tom kontekstu, od posebnog značaja je i činjenica da ova analiza zapravo predstavlja nadogradnju analize koju su Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Institut za pravne studije (IPLS) uradili za period 2012 – 2014. godinu. Kroz ovakav pristup omogućeno je stvaranje jasnije slike razvoja u jednom dužem vremenskom periodu.


Publikacija je dio projekta “Alternativne sankcije – od kazne do reintegracije“ koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Institutom za pravne studije (IPLS), i uz podršku Ministarstva pravde Crne Gore.