Antiratne i mirovne inicijative u Srbiji tokom ratova devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije

O publikaciji

Autor: Aleksandar Todosijević

Godina izdanja: 2021.


Један од основних предуслова за миран и просперитетан живот у савременом друштву је мир. Мир обезбеђује услове за економски и привредни развој и општи друштвени напредак. Доприноси том циљу могу бити различити, а један од њих је могућ кроз образовање за мир. Учење о миру обухвата знања о мировним покретима, антиратним иницијативама, алтернативним начинима превазилажења и решавања сукоба, чињенице о разоружању, животној средини и одрживом развоју, људским правима, другим културама и религијама, различитостима и др. Знање о миру треба да буде део редовног образовно-васпитног програма за основне и средње школе. У програмима наставе и учења за основне и средње школе у Републици Србији теме о миру заступљене су углавном у програмима наставе историје и грађанског васпитања. У 3. разреду средње школе постоји посебна наставна тема Мир и претње миру.


Publikacija je rezultat projekta “Različiti putevi – zajedničke vrijednosti” koji finansira Evropska unija u okviru programa Evropa za građane.