Antiratni pokret u Bosni i Hercegovini devedesetih godina 20. stoljeća

O publikaciji

Autor: Edin Omerčić

Godina izdanja: 2021.


U tekstu će biti riječi o postojanju širokog kruga političke, intlektualne i kulturnoumjetničke opozicije koja je od kraja osamdesetih godina radila prije svega na iznalaženju rješenja izlaska iz jugoslovenske krize, potom na spriječavanju izbijanja ratnih sukoba, te na okončanju istih, odnosno kroz kulturno-umjetnički angažman tokom rata nastojala ukazati na stradanja civilnog stanovništva.

Građom i izvorima koji se iznose i koriste u tekstu pokušava se tema osvijetliti iz više različitih perspektiva. U prvom dijelu teksta ukratko se izlaže kontekst u kojem su djelovale nenacionalističke organizacije i političke stranke, antiratna i građanska udruženja. Zatim će se ukazati na masovne antiratne proteste i na pojedinačne individualane pokušaje adaptacije stanovništva na novonastale ratne okolnosti.

Da li se ratni sukob u Jugoslaviji, a potom i u Bosni i Hercegovni mogao izbjeći? Mogao je. U tekstu se govori o različitim udruženjima, organiziranim skupinama i pojedincima koji su vlastitim djelovanjem na različitim nivoima, od svoje neposredne okoline i lokalnog, preko regionalnog ili republičkog, pa sve do šireg jugoslavenskog kruga činili sve što je bilo u njihovoj moći da se izbjegne ili okonča ratni sukob. Prilikom tog djelovanja nisu imali dovoljnu podršku službenih medija te su ignorisani od strane nacionalističkih političkih elita. Treba naglasiti da su u svom tom nastojanju na prevenciji sukoba fizički napadani, te su često rizikovali vlastite živote.


Publikacija je rezultat projekta “Različiti putevi – zajedničke vrijednosti” koji finansira Evropska unija u okviru programa Evropa za građane.