Antiratni pokret u Crnoj Gori

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autor: Igor Radulović

Godina izdanja: 2021.


Od samog početka ratnih dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije, crnogorske vlasti su se stavile na raspolaganju režimu Slobodana Miloševića. Sprovodeći politiku zvanične Srbije i JNA (kasnije Vojske Jugoslavije) crnogorsko rukovodstvo se oštro obračunavalo sa političkim neistomišljenicima i svojim oponentima. Osudama vladajućeg režima bili su izloženi protivnici rata (“domaći izdajnici”), zagovornici crnogorske nezavisnosti (“separatisti”) i kritičari aktuelnih političkih trendova.

Jula i avgusta 1991. godine sa područja Crne Gore sprovođena je mobilizacija rezervnog sastava pripadnika JNA. Ove jedinice su septembra 1991. godine, u noći između 20. i 21. prešle u istočnu Hercegovinu. Istoga dana kada je crnogorski politički
vrh Crnu Goru proglašavao “ekološkom državom“.

Uočavajući sve veću izvjesnost sukoba na prostoru Jugoslavije, i opasnost koja se nadvijala nad Crnom Gorom, kreirano je nekoliko partija i građanskih inicijativa koje su u svom programu imali zacrtane pacifističke i proevropske ciljeve.

Protiv ratnohučkačke politike vlasti ustale su nove moderne, građanske i proevropske snage, čiji je osnov djelovanja bila borba protiv ovakve politike, uz apele da se sačuva mir i dostojanstvo.


Publikacija je rezultat projekta “Različiti putevi – zajedničke vrijednosti” koji finansira Evropska unija u okviru programa Evropa za građane.