Informator o mogućnostima zaštite žrtava porodičnog nasilja

O publikaciji

Autorke: Olja Stojanović, Biljana Zeković

Godina izdanja: 2014.


Klinička iskustva i empirijska istraživanja su pokazala da porodica kao osnovna jedinica društva nije samo podržavajuće okruženje koje pruža emocionalnu, socijalnu i materijalnu podršku članovima, već može biti i nasilno okruženje u kojem se na najbrutalniji način krše osnovna ljudska prava njenih članova. Porodica svojim članovima obezbjeđuje najveću uzajamnu ljubav i brigu, ali vrlo često može biti i »klopka za ženu« u kojoj ona doživljava razne vidove nasilja.

Nasilje u porodici možemo odrediti kao skup ponašanja čiji je cilj kontrola nad drugim osobama upotrebom sile, zastrašivanjem i manipulacijom. Takvo određenje nasilja može se primijeniti u svim oblicima porodičnog nasilja – fizičko zlostavljanje, psihičko zlostavljanje, seksualno zlostavljanje i materijalno i radno iskorišćavanje. Svim ovim oblicima nasilja najčešće su u porodici izloženi djeca, žene i starije osobe.


Publikacija “Informator o mogućnostima zaštite žrtava porodičnog nasilja”, koji sprovodi NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane, u saradnji sa NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, uz finansijsku podršku Evropske unije posredstvom Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Građanskih inicijativa (GI) dio je projekta “Poboljšanje socijalne zaštite i sigurnosti žrtava nasilja u porodici”.