Informator o (ne)prilagođenim objektima u Prijestonici Cetinje

O publikaciji

Izdavači: Udruženje paraplegičara Cetinje, Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore

Godina izdanja: 2014.


Pristupačnost za sve je osnovno pravo, i svaka barijera u okruženju koja uskraćuje pristup i slobodno kretanje osobama s invaliditetom ili drugim osobama sa smanjenom sposobnošću kretanja jeste i mora biti prepoznata kao diskriminacija. (Ričard Hovit, član Evropskog parlamenta, predsjednik grupe za osobe s invaliditetom u Evropskom parlamentu, jun 2003.)

Osobe s invaliditetom koje žive u Prijestonici zbog nepristupačnog okruženja imaju ograničene mogućnosti da istraže svoje potencijale i da budu aktivni članovi društva. Nažalost, u najvećoj mjeri upravo zbog nepristupačnog okruženja, ove osobe žive izolovano.